Ro­ver die vrou­wen sloeg aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft de­ze week LS in Paramaribo in de kraag ge­vat voor be­ro­ving en mis­han­de­ling. Hij heeft twee vrou­wen die sa­men met een kind wa­ren, be­roofd en ge­sla­gen. Een van de slacht­of­fers ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij met een vrien­din en haar doch­ter­tje op stap was. Toen ze in de Ti­gri­straat lie­pen, merk­te zij op een ge­ge­ven mo­ment dat haar ex­vriend LS naar haar toe­liep. Op een on­be­waakt mo­ment gaf hij haar op­zet­te­lijk en met kracht vuist­sla­gen in haar ge­zicht. Daar­na greep hij de tas die de vrien­din van de vrouw bij zich had. Om­dat de vrien­din van de aan­geef­ster haar tas niet wil­de af­staan, sloeg hij haar in de buik­streek. Door­dat dit slacht­of­fer vier maan­den zwan­ger is, voel­de zij zich ge­lijk on­wel en kreeg kram­pen in haar buik. Ver­vol­gens duw­de hij het kind dat in de stoot­wa­gen lag, weg, maar het meis­je heeft zich niet be­zeerd. Na de daad liep de man weg met de ge­sto­len tas. Door de sla­gen heb­ben de aan­geef­ster en haar vrien­din pijn ge­le­den. Ze de­den aan­gif­te te­gen LS. Toen de po­li­tie de da­der had aan­ge­hou­den, voel­de hij zich on­wel en viel be­wus­te­loos neer. Hij is met de am­bu­lan­ce ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. In­tus­sen gaat het weer goed met hem. De man is in ver­ze­ke­ring ge­steld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.