USD 40.000 buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben gis­te­ren een roof­over­val ge­pleegd in een wo­ning in Paramaribo. Ze heb­ben een on­der­ne­mer be­roofd van USD 40.000, twee mo­bie­le te­le­foons en een ca­me­ra­box. Drie ro­vers dron­gen via de ga­ra­ge die openstond de wo­ning bin­nen. Ze be­dreig­den het slacht­of­fer met een vuist­vuur­wa­pen en maak­ten de spul­len buit. Ze sloe­gen de man ook waar­door hij een lich­te ver­won­ding heeft op­ge­lo­pen aan zijn on­der­lip. Het is on­be­kend hoe de da­ders de plaats heb­ben aan­ge­daan en ver­la­ten. De ro­vers wa­ren in het zwart ge­kleed. De po­li­tie was ter plek­ke voor on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.