Mi­nis­ter Plou­men houdt hoop op CETA

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Mi­nis­ter Li­li­an­ne Plou­men (Bui­ten­land­se Han­del) houdt hoop dat het vrij­han­dels­ver­drag tus­sen de Eu­ro­pe­se Unie en Ca­na­da als­nog zal wor­den on­der­te­kend. Dat bleek gis­te­ren tij­dens het vra­gen­uur­tje in de Twee­de Ka­mer.

“Ik hoor net dat het niet zou luk­ken om het ver­drag met Ca­na­da te slui­ten. Die con­clu­sie trek ik he­le­maal niet”, zei de mi­nis­ter in re­ac­tie op vra­gen van de SP. Plou­men is voor­stan­der van het ver­drag waar­van vol­gens haar voor­al het mid­den-en klein­be­drijf zou pro­fi­te­ren. Ook een meer­der­heid in de Ka­mer steunt het vrij­han­dels­ver­drag.

Dat ak­koord zou de­ze week wor­den on­der­te­kend tij­dens een top van de EU en Ca­na­da, maar is op het laat­ste mo­ment op be­zwa­ren ge­stuit van Frans­ta­lig Bel­gië. Dins­dag wordt er op­nieuw over ge­spro­ken tus­sen de Frans­ta­li­ge Bel­gen en de cen­tra­le re­ge­ring van Bel­gië. “Zij zijn nu echt aan zet.” (De Te­le­graaf/ foto: ima­ges0. tcdn.nl)

Mi­nis­ter Li­li­an­ne Plou­men hoop dat het vrij­han­dels­ver­drag tus­sen de Eu­ro­pe­se Unie en Ca­na­da als­nog on­der­te­kend zal wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.