Fi­na­lis­ten eer­ste­klas­se al be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - De vier teams die in de fi­na­le­ron­de van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond zul­len uit­ko­men, zijn al be­kend. Ka­bel Boyz 2, Si­lent, De Vuist en In­ter­bom zijn de top vier ge­wor­den van de al­ge­me­ne ron­de, die in to­taal uit ne­gen teams be­stond. Pro, In­ter Ja­kin, Or­kaan, Gi­ants en Pa­lo heb­ben de fi­na­le­ron­de, die op 10 no­vem­ber zal be­gin­nen, niet ge­haald.

Ka­bel Boyz 2 plaatste zich als de kop­lo­per voor de fi­na­le­ron­de met 39 pun­ten. Uit zes­tien du­els ver­loor het maar drie en won de an­de­re der­tien par­tij­en. Het team zal in de se­mi­fi­na­le uit­ko­men te­gen Si­lent, dat op de twee­de plaats is ge­ëin­digd met 34 pun­ten. Si­lent ver­loor vier keer, speel­de een keer ge­lijk en wist elf keer te win­nen. De se­mi­fi­na­le tus­sen de­ze twee teams zal een best op three-se­rie zijn. De win­naar gaat recht­streeks naar de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer nog een kans krijgt om zich te plaat­sen voor de fi­na­le. Het zal uit­ko­men te­gen de win­naar van de an­de­re se­mi­fi­na­le, die zal gaan tus­sen De Vuist en In­ter­bom. De vuist is op de der­de plaats geein­digd met der­tig pun­ten en In­ter­bom ver­gaar­de 28 pun­ten in de al­ge­me­ne ron­de. De ver­lie­zer van de­ze best of threes­e­mi­fi­na­le wordt uit­ge­scha­keld, maar de win­naar zal het op­ne­men te­gen de ver­lie­zer van de an­de­re se­mi­fi­na­le, die zal gaan tus­sen Ka­bel Boyz 2 en Si­lent.

De Vuist ver­loor in de al­ge­me­ne ron­de zes keer en won tien keer, ter­wijl In­ter­bom ne­gen keer won, zes keer ver­loor en een keer ge­lijk­speel­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.