Sco­la­ri ver­lengt con­tract bij Chi­ne­se kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Luiz Fe­li­pe Sco­la­ri blijft lan­ger in Chi­na. De Bra­zi­li­aan­se trai­ner ver­leng­de gis­te­ren zijn con­tract met een jaar bij Gu­angz­hou Ever­gran­de. De top­club be­loon­de de 67-ja­ri­ge Sco­la­ri daar­mee voor het pro­lon­ge­ren van de lands­ti­tel.

Het ka­pi­taal­krach­ti­ge Gu­angz­hou Ever­gran­de werd af­ge­lo­pen week­ein­de voor de zes­de keer op rij kam­pi­oen van Chi­na. “De uit­da­ging om te blij­ven win­nen, wordt steeds gro­ter”, zei Sco­la­ri, die als bonds­coach van Bra­zi­lië zijn land in 2002 naar de we­reld­ti­tel leid­de.

“De kwa­li­teit van de Chi­ne­se com­pe­ti­tie neemt toe. Ik zie vier, vijf ploe­gen die de ko­men­de ja­ren de ti­tel kun­nen pak­ken.”

Sco­la­ri ging vo­rig jaar aan de slag bij Gu­angz­hou Ever­gran­de. Hij werd met de Chi­ne­se club di­rect kam­pi­oen en won ook de Azi­a­ti­sche ver­sie van de Cham­pi­ons League. De Bra­zi­li­aan haal­de be­gin dit jaar de Co­lom­bi­aan­se spits Jack­son Mar­ti­nez voor een re­cord­be­drag van 42 mil­joen eu­ro naar Chi­na. Gu­angz­hou Ever­gran­de neemt in de­cem­ber deel aan het WK voor clubs in Ja­pan, waar­aan ook on­der meer Re­al Ma­drid en het Co­lom­bi­aan­se At­le­ti­co Na­ci­o­nal mee­doen. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.