Priy­an­ka Cho­p­ra in Kof­fee With Ka­ran

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De talk­show van dit jaar van Ka­ran Jo­har is een hy­pe in B-Stad ge­wor­den. Ter­wijl de eerste gast nog niet be­kend­ge­maakt is, is er reeds ge­meld dat Priy­an­ka Cho­p­ra in de­cem­ber op de show zal ver­schij­nen. Vol­gens Dec­can Chro­ni­cle, keert de 34-ja­ri­ge te­rug naar Bom­bay te­gen het ein­de van dit jaar. Een bron ver­tel­de aan de ver­slag­ge­vers: “Priy­an­ka reist in de­cem­ber af naar In­dia, en zal gast zijn bij de po­pu­lai­re talk­show, Kof­fee With Ka­ran. De ac­tri­ce pro­beert haar da­ta uit te wer­ken zo­dat ze voor de show kan schie­ten. Ze gaat ook een pau­ze ne­men en de op­na­mes van Qu­an­ti­co in New York la­ter her­vat­ten. Ka­ran wil haar op de show en zal de op­na­mes plan­nen als Priy­an­ka in Bom­bay aan­ge­ko­men is.” Kof­fee With Ka­ran wordt in no­vem­ber ge­lan­ceerd. Priy­an­ka is tot dus­ver de meest be­ken­de Bol­ly­woodster in Hol­ly­wood. Dit al­les heeft ze te dan­ken aan haar suc­ces­vol­le pe­ri­o­de als Alex Pa­ro­chie in tv-se­ries Qu­an­ti­co en haar aan­staan­de gro­te block­bus­ter

Kof­fee With Ka­ran

Bay­watch. (me­dia247.co.uk / foto: word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.