Va­run Dha­wan zal har­der wer­ken

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Va­run Dha­wan heeft sinds zijn de­buut in Stu­dent of the year (2012) hard ge­werkt. In de af­ge­lo­pen vier jaar heeft hij zijn ac­teer­vaar­dig­he­den be­we­zen met films zo­als Main Te­ra He­ro (2014), waar­in hij een stads­jon­gen speel­de en hier­na pro­beer­de hij de rol van een wraak­zuch­ti­ge we­duw­naar in Bad­lap­ur (2015). Vol­gens de Hin­du­s­tan Ti­mes, be­gon en­ke­le da­gen ge­le­den een ‘trend’ op Twit­ter om de pres­ta­ties van Va­run in de film­in­du­strie te vie­ren met de ‘hashtag’, “# 4Gol­denYe­arsOf Va­runDha­wan.” De Dil­wa­le­ac­teur ge­bruik­te de so­ci­a­le me­dia net­werk­si­te om zijn dank­baar­heid aan zijn fans en hun steun door de ja­ren heen te la­ten zien. “Dank u voor de trend # 4Gol­denYe­arsOf Va­runDha­wan en de lief­de. Vier ja­ren zijn echt snel ver­stre­ken. Zal har­der wer­ken voor jul­lie #res­pect (sic)”, post­te Va­run.

Mo­men­teel is hij in Singapo­re voor de op­na­mes voor zijn aan­ko­men­de film Ba­dri­nath Ki Dul­ha­nia. De jon­ge ac­teur voeg­de er­aan toe, “Ik denk dat ik meer moet be­rei­ken en har­der er­voor moet wer­ken. Ik ben ge­ze­gend dat het pu­bliek de lief­de aan al mijn ze­ven films ge­ge­ven heeft. Ik wil nu har­der wer­ken aan mijn acht­ste film, waar­mee ik op dit mo­ment be­zig ben, als­ook aan mijn an­de­re pro­jec­ten in de toe­komst. De­ze films moe­ten be­ter en gro­ter zijn voor het pu­bliek.” (me­dia247.co.uk / foto: ce­le­bep­ho­tos.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.