Jo­na­than ver­koopt zijn stom­me Au­di Ad­ver­ten­tie gaat vi­raal

Times of Suriname - - PANORAMA -

‘Te koop: Stom­me Au­di’. Op de Ne­der­land­se zoe­ker­tjes­si­te Markt­plaats ver­telt Jo­na­than Mak uit Zwol­le eer­lijk wat de au­to die hij wil ver­ko­pen man­keert. De ad­ver­ten­tie is al ruim 140.000 keer be­ke­ken. Na­dat het vi­raal ging op de so­ci­a­le me­dia heeft hij hon­der­den re­ac­ties ge­kre­gen. Mor­gen komt een mo­ge­lij­ke ko­per kij­ken naar de au­to. “Het is over. We zijn uit el­kaar ge­groeid. Ik ben er klaar mee. Stom­me Au­di. Maar mijn eens zo ge­lief­de bo­li­de ver­dient het niet om zo­maar aan de kant ge­scho­ven te wor­den. Wel­licht kan hij ge­luk­kig wor­den met een an­der.” Mak pro­beert met de­ze tekst zijn Au­di te ver­ko­pen op Markt­plaats. In de ad­ver­ten­tie staat een op­som­ming van plus­pun­ten, waar­bij aan­ge­ge­ven is dat ze niet waar zijn. Ook de foto geeft niet echt een re­a­lis­tisch beeld. “De au­to komt hier vers uit de was­straat (car­wash) en ik heb er twee In­st­agram­fil­ters over­heen ge­knald an­ders komt er he­le­maal geen hond op af”, schrijft Mak. De Zwol­le­naar krijgt veel re­ac­ties op de ad­ver­ten­tie. “Ie­der­een vindt het voor­al een ori­gi­ne­le ad­ver­ten­tie.” Vijf jaar reed Mak rond in de au­to. “De au­to vind ik niet echt zo stom. Ik heb er pri­ma in ge­re­den. Eer­lijk­heid duurt het langst. Het werkt want twee maan­den ge­le­den heb ik mijn te­le­foon op de­zelf­de ma­nier ver­kocht. Ik ga het ze­ker va­ker doen.”

(HLN/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.