Lam­pard tipt Man­ches­ter Ci­ty voor kam­pi­oen­schap

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank Lam­pard draagt te­gen­woor­dig het shirt van New York Ci­ty FC, maar speel­de in zijn tijd in En­ge­land on­der meer voor Chel­sea en Man­ches­ter Ci­ty. De mid­den­vel­der ver­wacht dat de ti­tel­strijd dit sei­zoen in de Pre­mier Le­a­gue gaat tus­sen zijn twee voor­ma­li­ge werk­ge­vers, met Ci­ty als groot­ste kans­heb­ber.

On­der lei­ding van de nieu­we ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la schoot Man­ches­ter Ci­ty uit de start­blok­ken met tien ge­won­nen wed­strij­den op rij in al­le com­pe­ti­ties. Maar in­mid­dels zit er zand in de mo­tor, de af­ge­lo­pen zes du­els le­ver­de geen ze­ge op. On­danks de te­gen­val­len­de se­rie ver­wacht Lam­pard dat the Ci­ti­zens dit sei­zoen kam­pi­oen wor­den. “Ze heb­ben af­ge­lo­pen zo­mer het bes­te in­ge­kocht, voor­al Jo­hn Sto­nes is een goe­de aan­koop. Met Ser­gio Ag­üe­ro heb­ben ze de bes­te doel­pun­ten­ma­ker van de com­pe­ti­tie.” De strijd om de En­gel­se lands­ti­tel is he­vig, met meer­de­re clubs die het­zelf­de doel heb­ben. Lam­pard denkt dat Man­ches­ter Ci­ty de mees­te con­cur­ren­tie gaat krij­gen van Chel­sea. Na een slecht sei­zoen, waar­in the Blues ge­noe­gen moesten ne­men met de tien­de plaats. Met An­to­nio Con­te aan het roer ver­wacht Lam­pard be­te­re tij­den. “Ik wacht tot het Con­te-tijd­perk daad­wer­ke­lijk aan­vangt. Het deed me goed om te ho­ren dat hij was aan­ge­steld. Ik heb al goe­de din­gen ge­zien. Ik weet niet ze­ker of ze dit jaar kam­pi­oen wor­den, maar ze kun­nen te­rug­ke­ren in de Cham­pi­ons Le­a­gue en dat zou al heel po­si­tief zijn.” (VZ)

Frank de Boer kan tij­de­lijk weer op­ge­lucht adem­ha­len bij In­ter­na­zi­o­na­le, om­dat zijn team woens­dag wist te win­nen van To­ri­no. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.