Ker­ber en Ci­bulko­va naar hal­ve fi­na­les WTA Fi­nals

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - An­ge­li­que Ker­ber en Do­mi­ni­ka Ci­bulko­va heb­ben zich gis­te­ren ge­plaatst voor de hal­ve fi­na­les van de WTA Fi­nals. Ci­bulko­va klop­te Si­mo­na Halep (6-3 en 7-6) en zag ver­vol­gens Ker­ber van Ma­di­son Keys win­nen (6-3 en 6-3). Daar­door mag ook de Slo­waak­se ver­der in Singapo­re.

Ker­ber wist al voor haar par­tij te­gen Keys dat ze ver­der mocht op het lu­cra­tie­ve ein­de­jaars­toer­nooi in Azië. Door­dat Ci­bulko­va de eer­ste set van Halep won, was de Duit­se num­mer één van de we­reld ze­ker van een plaats bij de bes­te twee in de ro­de groep.

Ker­ber speel­de zon­der druk te­gen de Ame­ri­kaan­se, die wist dat ze een set moest win­nen om naar de hal­ve eind­strijd te mo­gen in Singapo­re. Daar slaag­de Keys ech­ter niet in, waar­door Ci­bulko­va na en­ke­le uren er­in slaag­de zich te plaat­sen voor de vol­gen­de ron­de.

De Slo­waak­se was het toer­nooi in Singapo­re met twee ne­der­la­gen be­gon­nen en wist dat ze al­leen kans op een plek in de hal­ve fi­na­les zou heb­ben, als ze Halep in twee sets zou ver­slaan.

Ci­bulko­va be­gon dan ook uit­ste­kend aan de par­tij en liep in rap tem­po uit naar een voor­sprong van 3-0 in de eer­ste set. Halep kon daar­na aan­ha­ken, maar kon niet voor­ko­men dat Ci­bulko­va de eer­ste set naar zich toe trok. In de twee­de set was de par­tij be­ter in ba­lans. Bei­de vrou­wen plaat­sten een paar breaks, maar kon­den geen be­slis­send gat slaan. In de tie­break was Ci­bulko­va net iets ster­ker (7-5), waar­door Halep uit het toer­nooi ligt. In de wit­te groep is Svetla­na Ku­z­netso­va al ver­ze­kerd van een plaats in de hal­ve fi­na­les. Bij de WTA Fi­nals ne­men de acht bes­te speel­sters van het jaar het te­gen el­kaar op. Se­re­na Wil­li­ams ont­breekt in Singapo­re. De Ame­ri­kaan­se heeft zich van­we­ge een schou­der­bles­su­re te­rug­ge­trok­ken.

De ten­nis­sters ver­de­len in Singapo­re een prij­zen­pot van ze­ven mil­joen dol­lar. De fi­na­le wordt zon­dag ge­speeld.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.