Ab­bas en Mus­tan wil­len op­nieuw wer­ken met Aks­hay

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het re­gis­seurs­duo Ab­basMus­tan wil op­nieuw wer­ken met Bol­ly­wood­ac­teur Aks­hay Ku­mar. Dank­zij dit duo kreeg Aks­hay zijn bij­naam Khi­la­di. In 1992 speel­de hij de hoofd­rol in hun film Khi­la­di. La­ter werk­ten zij sa­men in de hit­films Aj­n­abee en Aitraaz. “Wij heb­ben drie films met el­kaar ge­maakt. De­ze wa­ren al­le­maal ver­schil­lend van el­kaar. Wij zijn van plan om hem op­nieuw te be­na­de­ren voor een film waar we mo­men­teel nog van in de be­gin­fa­se zit­ten”, zegt Ab­bas. Het duo kijkt nu uit naar de re­lea­se van zijn vol­gen­de film ge­ti­teld Ma­chi­ne. De­ze film mar­keert het ac­teer­de­buut van Musta­fa, de zoon van re­gis­seur Ab­bas. “Het is een mooi mo­ment. El­ke film die wij ma­ken ge­ven wij de­zelf­de hoe­veel­heid aan­dacht en we wer­ken er net zo hard aan. Met de­ze film is dat dus niet an­ders. We zijn mo­men­teel be­zig om alles af te ron­den. Daar­na kij­ken we naar een goe­de re­lea­se da­tum”, al­dus Ab­bas. De Rustom­ac­teur, die mo­men­teel drie hit­films heeft voor het jaar be­gint in no­vem­ber met de op­na­mes van de film Jol­ly LLB 2. Jol­ly LLB 2 is een In­di­a­se Hin­di rechts­zaal ko­me­die­dra­ma, ge­schre­ven en ge­re­gis­seerd door Sub­hash Kap­oor. Hu­ma Qu­res­hi is de hoofd­rol­speel­ster. Naar ver­luidt heb­ben Sau­rabh Shuk­la en Ars­had War­si een spe­ci­a­le rol in de ver­volg­film. De pro­du­cen­ten ho­pen rond ja­nu­a­ri klaar te zijn, want de film staat ge­pland voor een re­lea­se in de zo­mer van 2017. Aks­hay be­gint daar­na aan de op­na­mes van Crack. De­ze staat ge­pland voor een re­lea­se rond au­gus­tus 2017.

(bol­ly­wood.nl/ fugo­mo.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.