Pro­gram­ma­over­zicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

SCCN TV 17.1

07:50 NBA high­lights (herh) 08:35 Co­me­dy se­rie:

Ba­by Dad­dy

09:05 Doc.: The­o­ry of Ob­scu­ri­ty: A Film About the Re­si­dents 10:35 Mo­vie: Ri­sen

12:25 Doc.: Ex­pe­di­ti­on Un­known:

World’s 8th Won­der 13:10 Mo­vie:

Lea To The Res­cue 14:50 Doc.: Step­hen Haw­king

Whe­re Are We

15:50 Mo­vie:

Er­nest Goes To Jail 17:10 NBA high­lights

18:00 The El­len

DeGe­ne­res Show

19:05 Just for Laughs

19:45 Re­a­li­ty se­rie:

Ink Mas­ter

20:30 NBA:

Den­ver @ Tor­on­to 23:00 Ac­ti­on Se­rie:

CSI New York

23:50 Mo­vie: Abat­toir

01:30 Mo­vie: Ri­sen

03:15 Mo­vie:

Lea To The Res­cue 04:55 Mo­vie:

Er­nest Goes To Jail 06:15 Car­toons

SCCN TV 17.2

12:00 Ani­ma­ti­on mo­vie:

Her­cu­les

13:40 Ani­ma­ti­on mo­vie: Dra­gon Ball Z: Re­sur­rec­ti­on ‘F’

15:20 Mo­vie: Mr. Church 17:10 Dra­ma se­rie:

One Tree Hill

18:05 Dra­ma se­rie: Suits 18:55 X-Fac­tor

21:00 Dra­ma se­rie:

On­ce Upon A Ti­me 21:55 Dra­ma se­rie:

Pret­ty Litt­le Li­ars 22:40 Co­me­dy se­rie: Mom 23:10 Dra­ma se­rie: Mad Men 23:50 Mo­vie: Back­track 01:25 Mo­vie: King Arthur 03:30 Mo­vie: Jo­le­ne

05:30 Ani­ma­ti­on mo­vie:

Her­cu­les

07:05 Mo­vie: Mr. Church 08:50 Mo­vie:

The Ad­dams Fa­mi­ly 10:30 Mo­vie: 17 Again

SCCN 17.3

09:15 Just for laughs

09:40 Mo­vie: Ab­hi­maan 12:05 Mo­vie: Gud­du Ki Gun 14:30 Just for laughs

14:55 Mo­vie: 7 Hours To Go 17:10 Se­rie: Adaal­at

17:50 Se­rie: Cri­me Patrol 18:40 Mo­vie: Ho­ney­moon

Tra­vels Pvt. Ltd

21:00 Mo­vie: Singh Is Bling 23:20 Mo­vie: Raaz 3 Een vrouw zegt te­gen haar man dat ze snel wil af­val­len. De man zegt: “Dan moet je je in­schrij­ven voor de miss­ver­kie­zin­gen.”

Zegt de vrouw: “Waar slaat dat nou weer op?!”

“Nou,” zegt de man, “dan val je als eer­ste af.” 01:45 Mo­vie: Ab­hi­maan 04:00 Mo­vie: Gud­du Ki Gun 06:10 Mo­vie: 7 Hours To Go

ATV KN.12.1

07:00 BBC Nieuws

07:35 Roep van de

Brui­de­gom

08:10 Fit­ness & He­alth

08:45 te­ken­film

09:00 BBC Nieuws

09:35 Se­rie

10:00 Tv-film

12:00 BBC Nieuws

12:35 Girls Meet World

13:00 The Looney

Tu­nes Show

14:00 Su­per hit vi­deo:

Su­per Pop Clips

15:00 Brain Ga­mes

15:30 Te­ken­film

16:00 So­me­bo­dy Got­taDo it 16:45 Ma­de by De­struc­ti­ons 17:15 Ga­doWor­toe Ta­ki so en

Le­riWi So

18:00 Nieuws

18:50 Stuck In The Midd­le 19:15 Mas­ters of il­lu­si­on 20:00 Un­der­co­ver Boss

21:00 ATV Sports

21:55 Trek­king: Tek’ 2/ Dou­ble Tek’ 2/

Match 3/High 5

22:05 Qu­een Su­gar

22:50 Got­ham

23:40 Ca­rib­bean New­sli­ne 00:10 Herh. ATV Nieuws 00:50 Ein­de uit­zen­ding

ATV KN.12.2

07:00 ATP Ten­nis

16:30 Vol­ley­bal: Su­ri­na­me x

Turks (herh)

18:00 Su­ri Tu­nes

19:00 ATV Nieuws (Herh.12) 19:35 Se­rie

20:00 Vol­ley­bal:

Su­ri­na­me x Ja­mai­ca 22:05 Ca­rib­benNew­sli­ne 22:40 De­fi­an­ce

23:00 Duck Dy­nasty

Ein­de uit­zen­ding

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.