Brand­stof SRD 0,25 duur­der

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De brand­stof­prij­zen wor­den van­af van­daag naar bo­ven bij­ge­steld na maan­den op het­zelf­de ni­veau te zijn ge­weest.

Ben­zi­ne wordt met SRD 0,25 aan­ge­past waar­door nu hier­voor SRD 5,15 be­taald moet wor­den aan de pomp. Zij die die­sel no­dig heb­ben, moe­ten SRD 4,70 neer­tel­len. Dit is even­eens een prijs­aan­pas­sing van SRD 0,25. Vol­gens het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) is het nood­za­ke­lijk om ver­hoog­de brand­stof­prij­zen door te voe­ren. Als re­den hier­voor geeft HI de fluc­tu­e­ren­de we­reld­markt­prijs voor brand­stof aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.