Gra­naat treft VN-kan­toor in Alep­po

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

ALEP­PO – Een tank­gra­naat heeft gis­te­ren de bo­ven­ste ver­die­pin­gen van het VN­kan­toor in het wes­ten van Alep­po ge­trof­fen. De hoog­ste VN-ver­te­gen­woor­di­ger in Sy­rië, Ali Al-Za’ta­ri, noem­de het in een ver­kla­ring “weer­zin­wek­kend” dat het kan­toor, waar­van de lo­ca­tie bij al­le par­tij­en be­kend moet zijn, on­der vuur werd ge­no­men. De ver­kla­ring ver­meld­de niet of men­sen door de in­slag zijn ge­dood of ge­wond ge­raakt. Re­bel­len­groe­pen zijn in de af­ge­lo­pen da­gen een of­fen­sief te­gen het wes­ten van Alep­po be­gon­nen. Ze ho­pen een be­leg van de oos­te­lij­ke helft van de stad, waar naar schat­ting 275.000 bur­gers en 8000 op­stan­de­lin­gen zijn om­sin­geld door troe­pen van het be­wind van pre­si­dent Bas­har al-As­sad, te door­bre­ken. In de woon­wij­ken in WestAlep­po zijn vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties (VN) meer dan veer­tig men­sen ge­dood en nog veel meer ge­wond ge­raakt door ra­ket­ten die schijn­baar luk­raak wer­den af­ge­scho­ten. De VN ver­oor­deel­den het toe­ge­no­men ge­weld in Oost- en West-Alep­po ten sterk­ste.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.