Weer men­se­lij­ke res­ten ge­von­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft gis­te­ren op een an­der per­ceel aan de Meurs­weg weer men­se­lij­ke res­ten ge­von­den. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dit. Het ver­moe­den be­staat dat er nu weer de­len zijn ge­von­den van het­zelf­de li­chaam waar­van en­ke­le de­len za­ter­dag al wer­den ge­von­den aan de Meurs­weg. De men­se­lij­ke res­ten die gis­te­ren zijn ge­von­den, la­gen niet ver van de ont­dek­king van za­ter­dag. De Fo­ren­si­sche Op­spo­ring was ter plek­ke voor on­der­zoek. Het is nog steeds on­dui­de­lijk of het om men­se­lij­ke res­ten van een man of vrouw gaat. De brand­weer ont­dek­te za­ter­dag op het per­ceel de men­se­lij­ke res­ten toen zij daar ging voor een mel­ding van een gras­brand. Ze scha­kel­de de po­li­tie in.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.