Vier tie­ners be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vier tie­ners van 16 en 17 jaar zijn in Paramaribo be­roofd. Uit ver­kla­ring van de slacht­of­fers blijkt dat zij zich be­von­den op de hoek van de Kam­pong- en Le­ti­tia Vries­delaan. Een van de jon­gens kreeg brom­fiet­spech. Hij was sa­men met zijn vrien­den en ze stop­ten al­le­maal om de brom­fiets te re­pa­re­ren. Daar wer­den zij over­rom­peld door ze­ven ro­vers die ge­wa­pend wa­ren met mes­sen en hou­wers. Na de be­ro­ving ren­den de da­ders via de Le­ti­tia Vries­delaan in de rich­ting van de Hen­ck Ar­ron­straat. Geen van de slacht­of­fers heeft de ro­vers bij de po­li­tie kun­nen be­schrij­ven, om­dat de be­ro­ving heel snel heeft plaats­ge­von­den. Drie van de jon­gens heb­ben geen let­sel op­ge­lo­pen, maar de vier­de moest vuist­sla­gen in­cas­se­ren en hij liep geen zicht­baar let­sel op. Een van de jon­gens is be­roofd van zijn tas en een pet. Van een an­der is een tas in­hou­den­de SRD 700 weg­ge­no­men, een iden­ti­teits­kaart en be­schei­den van zijn brom­fiets. Het der­de slacht­of­fers is be­roofd van een tas in­hou­den­de een iden­ti­teits­kaart, SRD 10 en be­schei­den van zijn brom­fiets. Het is niet be­kend wat er van de vier­de jon­ge­man is ge­sto­len. De po­li­tie was ter plaat­se voor on­der­zoek. De ro­vers wor­den nog op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.