Man rijdt vrouw klem

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WJ PARAMARIBO - FA (33) heeft gis­te­ren een vrouw aan de Kai­koe­sis­traat in Paramaribo klem­ge­re­den en be­roofd. Hij maak­te haar tas in­hou­den­de geld en do­cu­men­ten buit. Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo wis­ten FA op de krui­sing van de Abon­een Ara­bistraat aan te hou­den. Ze droe­gen hem over aan de res­sort­po­li­tie. Het slacht­of­fer haal­de haar doch­ter af op een adres. Ze ver­telt aan de krant dat zij haar wa­gen stop­te, ter­wijl haar doch­ter naar haar toe­liep. Ze ver­moedt dat de da­der haar een poos­je heeft ach­ter­volgd. Hij reed haar au­to klem en gooi­de ver­vol­gens een mo­bie­le te­le­foon op haar au­to­ruit die ka­pot­ging. Ver­vol­gens sloeg hij haar en nam met ge­weld haar tas en de con­tact­sleu­tel van haar au­to. De vrouw maak­te van de be­ro­ving mel­ding bij de po­li­tie, waar­na RBT-Paramaribo de da­der wist aan te hou­den. Ze had SRD 400 en USD 50 in haar tas. Er is maar SRD 175 bij hem aan­ge­trof­fen. De do­cu­men­ten en con­tact­sleu­tel die hij ook had buit­ge­maakt, zijn ook te­rug­ge­von­den. Het slacht­of­fer zegt dat haar lin­ker­hand op­ge­zwol­len is we­gens de mis­han­de­ling. De po­li­tie heeft haar ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. De vrouw voelt zich niet meer vei­lig. Ze zegt dat zij op klaar­lich­te dag haar kind was gaan af­ha­len, toen zij over­val­len werd. Haar doch­ter was na dit ge­val he­vig ge­schrok­ken van wat haar moe­der is over­ko­men. “Te­gen­woor­dig ben je ner­gens meer vei­lig”, al­dus het slacht­of­fer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.