Twee ver­dach­ten be­scho­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee ver­dach­ten, WP en PA, zijn in het week­end in het ge­bied van de Tos­sokreek be­scho­ten. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dit. De twee man­nen wa­ren ge­weest om an­de­ren te be­ro­ven. Daar­bij wer­den ruw goud, bel­kaar­ten en an­de­re goe­de­ren buit­ge­maakt van en­ke­le slacht­of­fers. Tij­dens hun vlucht zijn de da­ders be­scho­ten door an­de­ren. De twee ver­dach­ten raak­ten ge­wond en moesten per vlieg­tuig wor­den over­ge­bracht naar Paramaribo. De po­li­tie in Paramaribo werd in­ge­scha­keld die de komst van de man­nen heeft af­ge­wacht. De ver­dach­ten lig­gen on­der po­li­tie­be­wa­king in het zie­ken­huis en zijn in­tus­sen na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.