Ge­vierd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op de eer­ste dag na nieu­we maan wordt de An­nak­uta of Go­vardhan pu­ja ge­vierd, ter her­den­king van het feit dat Shri Kris­h­na, de trots (hoog­moed) van In­dra de­va, brak en diens woe­de trot­seer­de door het ge­weld van diens na­tuur­ele­men­ten te ke­ren. Go­vardhan pu­ja werd gis­te­ren ge­vierd en ook in Su­ri­na­me had­den en­ke­le tem­pels spe­ci­a­le ac­ti­vi­tei­ten in ver­band met de­ze feest­dag.

Go­vardhan is een berg in Vrinda­van. Shri Kris­h­na spoor­de de her­ders en her­de­rin­nen van Go­kul aan om in de plaats van In­dra Dev (de­v­ta van re­gen) Go­vardhan te ver­e­ren. Dit wek­te de woe­de op van In­dra Dev, die een wolk­breuk ver­oor­zaak­te om de berg en de be­wo­ners ‘weg te spoe­len’.

Sri Kris­h­na til­de op de eer­ste dag van de lich­te maand­helft van kar­tik (ok­to­ber/no­vem­ber) de­ze berg op en hield die bo­ven de her­ders en hun vee, waar­door ze be­schermd wa­ren te­gen de stort­re­gens. In­dra Dev moest zich uit­ein­de­lijk ge­won­nen ge­ven, trok zich be­schaamd te­rug en be­wees na­dien eer aan Shri Kris­h­na. Sinds­dien wordt elk jaar op de­ze dag Go­vardhan her­dacht. Daar­om wordt dit feest ook Go­vardhan pu­ja of Go­vardhan pra­ti­pa­da (eer­ste dag van een maand­helft) ge­noemd.

De­ze dag is te­vens ‘dag van de her­ders’. Shri Kris­h­na is na­me­lijk een be­kwa­me koe­her­der ge­weest, van­daar zijn naam: Gopal of Go­vin­da. Ook Hij wordt op de­ze dag in de hoe­da­nig­heid van her­der ver­eerd. Het vee wordt met bloe­men en kran­sen om­han­gen en met goud- en zil­ver­pa­pier ver­sierd. Goverdhan Pu­ja en Di­va­li val­len bei­de in de maand Kar­tik, ook wel Da­mo­dara Mas ge­noemd. Goverdhan Pu­ja is een van de vijf feest­da­gen die rond­om Di­va­li ge­vierd wordt. De­ze maand is zeer spe­ci­aal en zeer ge­liefd door Shri Kris­h­na. Tij­dens de­ze maand word er el­ke dag een dia licht­je ge­of­ferd aan Da­mo­dara Kris­h­na (ba­by Kris­h­na).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.