Wa­ter­man 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Een pro­ject dat ter­zij­de werd ge­scho­ven van­we­ge ge­brek aan stEun oF finAnCi­ën kAn wEEr wor­den op­ge­pakt en heeft een goe­de kans van sla­gen. Inspi­ra­tie zal van­daag voor cre­a­tie­ve pro­duc­ti­vi­teit zor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.