Ro­bin Haa­se geeft ge­bles­seerd op in Pa­rijs

Times of Suriname - - SPORT - Ro­bin Haa­se is gis­te­ren in de eer­ste ron­de van het Mas­ters-toer­nooi in Pa­rijs uit­ge­scha­keld. De Ha­ge­naar gaf in zijn par­tij te­gen de Span­jaard Fer­nan­do Ver­das­co bij een stand van 2-6 en 2-3 het op door een lies­bles­su­re. (Fo­to: Nus­port)

TEN­NIS - Ro­bin Haa­se is maan­dag in de eer­ste ron­de van het Mas­ters-toer­nooi in Pa­rijs uit­ge­scha­keld. De Ha­ge­naar gaf in zijn par­tij te­gen de Span­jaard Fer­nan­do Ver­das­co bij een stand van 2-6 en 2-3 op met een lies­bles­su­re.

Haa­se liet zich bij 2-2 in de twee­de set me­disch be­han­de­len. Hij wees naar zijn lies en ver­tel­de de fy­si­o­the­ra­peut dat hij iets voel­de knap­pen. Na be­han­de­ling stap­te de Ne­der­lan­der weer de baan op, maar een ga­me la­ter moest hij toch op­ge­ven.

Op de we­reld­rang­lijst be­zet Haa­se de 64e plaats. Ver­das­co is de mon­di­a­le num­mer 46. Van de vijf eer­de­re on­der­lin­ge ont­moe­tin­gen won de Ha­ge­naar er drie.

Het was de twee­de keer dat Haa­se mee­deed aan het hoofd­toer­nooi in de Fran­se hoofd­stad. Hij be­reik­te zon­dag via de kwa­li­fi­ca­ties het hoofd­toer­nooi. Ver­das­co neemt het in de twee­de ron­de op te­gen An­dy Mur­ray. De Schot­se num­mer twee van de we­reld had in de eer­ste ron­de een bye.

Naast Mur­ray ko­men ook No­vak Djoko­vic, Stan Wa­wrin­ka, Mi­los Ra­o­nic en Kei Nis­hi­ko­ri in ac­tie in Pa­rijs. Het toer­nooi heeft een prij­zen­geld van 4,3 mil­joen eu­ro. De fi­na­le is vol­gen­de week zon­dag.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.