Bar­t­ra heeft geen spijt van trans­fer

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Marc Bar­t­ra speel­de sinds zijn jeugd bij Bar­cel­o­na, maar voor­af­gaand aan het hui­di­ge sei­zoen be­sloot de ver­de­di­ger zijn heil el­ders te zoe­ken. Bar­t­ra was bij Bar­cel­o­na geen on­be­twis­te ba­sis­spe­ler en dus trok hij naar Borus­sia Dort­mund, waar hij wel een vas­te waar­de is. Hoe­wel het zwaar was Bar­cel­o­na te ver­la­ten, heeft Bar­t­ra het over ‘een van de bes­te be­slis­sin­gen in zijn car­ri­è­re’.

“Een nieu­we stad, een nieuw land, een nieu­we taal en na al die ja­ren weg bij Bar­cel­o­na, waar ik speel­de sinds mijn elf­de”, be­gint de 25-ja­ri­ge Bar­t­ra op de web­si­te van de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UEFA. “Als je in Bar­cel­o­na woont en je bent een spe­ler van het eer­ste team, dan weet je dat veel men­sen erg toe­ge­wijd zijn. In Dort­mund is dat het­zelf­de: over­al in de stad zie je het lo­go van de club.” Coach Tho­mas Tu­chel maakt veel in­druk op de Span­jaard. “Hij heeft veel per­soon­lijk­heid en het is goed dui­de­lijk wat hij wil. Hij speelt op bal­be­zit en hij wil aan­val­len. Hij weet goed tot zijn spe­lers door te drin­gen. Wat hij van ons vraagt, doet me den­ken aan het spe­len on­der Jo­sep Gu­ar­di­o­la en ook wel een beet­je aan het spe­len on­der Luis En­ri­que.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.