Her­re­ra neemt het op voor Ibra­hi­mo­vic

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic be­gon het sei­zoen met vier doel­pun­ten in de eer­ste vier com­pe­ti­tie­wed­strij­den uit­ste­kend, maar sinds­dien heeft hij het net in de Pre­mier Le­a­gue niet meer we­ten te vin­den voor Man­ches­ter Uni­ted. Hij heeft nu voor het eerst sinds 2007 zes com­pe­ti­tie­wed­strij­den niet meer ge­scoord. An­der Her­re­ra maakt zich ech­ter geen zor­gen om de Zweed, zo ver­telt hij in de Dai­ly Mail: “Als er één spe­ler is die hier over­heen kan ko­men van­we­ge zijn in­stel­ling, ka­rak­ter en ar­beids­ethos, dan is het Ibra­hi­mo­vic. Ik twij­fel er niet aan dat hij nog veel doel­pun­ten voor ons gaat ma­ken. Hij brengt dit sei­zoen veel en we heb­ben ook veel kan­sen ge­cre­ëerd dóór hem.” De Span­jaard zegt Ibra­hi­mo­vic dan ook niet veel te kun­nen ver­wij­ten: “Hij blijft een van de bes­te spit­sen van de we­reld en zijn in­stel­ling en ka­rak­ter zijn ge­woon top”, be­sluit de 27-ja­ri­ge Her­re­ra. Man Uni­ted neemt het ko­men­de don­der­dag op te­gen Fe­ner­bah­çe.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.