Val­bue­na is niet dood

Times of Suriname - - SPORT -

Gis­ter­och­tend heeft zijn werk­ge­ver Olym­pi­que Ly­on ge­re­a­geerd op de ‘on­sma­ke­lij­ke’ tweets.

“In te­gen­stel­ling tot wat ver­ach­te­lij­ke in­di­vi­du­en meld­den op Twit­ter, is Ma­thieu Val­bue­na ge­luk­kig in le­ven”, meld­de Ly­on gis­te­ren op Twit­ter. “Olym­pi­que Ly­on is ge­schrok­ken door de­ze schan­de­lij­ke en on­men­se­lij­ke daad.”

Val­bue­na maak­te za­ter­dag geen deel uit van de se­lec­tie van Ly­on, dat speel­de te­gen Tou­lou­se (1-2 winst). De klei­ne mid­den­vel­der mag zich dit sei­zoen geen ba­sis­spe­ler noe­men bij de Fran­se club. Hij kwam ze­ven keer in ac­tie, waar­van twee keer als ba­sis­spe­ler.

(VZ)

Ga­reth Ba­le ver­leng­de on­langs zijn con­tract bij Re­al Ma­drid, om­dat hij bij de Spaan­se club ge­luk­kig is. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.