Mour­in­ho moet Mk­hi­ta­ry­an een kans ge­ven

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het loopt al­le­maal nog niet zo als ge­wenst bij Man­ches­ter Uni­ted. The Red De­vils lie­pen af­ge­lo­pen za­ter­dag weer te­gen punt­ver­lies aan te­gen Burn­ley en staan mo­men­teel een aan­tal plaat­sen on­der de plek­ken die recht ge­ven op deel­na­me aan de Cham­pi­ons Le­a­gue aan het ein­de van het sei­zoen. Voor Owen Har­gre­a­ves is het wel dui­de­lijk wie er op­ge­steld moet wor­den om het tij te ke­ren.

“Waar staan ze mo­men­teel, acht­ste? Ze moe­ten Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an een kans ge­ven”, ver­telt hij aan BT Sport. “Wat Jo­sé Mour­in­ho tot nu toe heeft ge­pro­beerd, hij heeft niet het ge­voel dat hij de tijd heeft ge­had, heeft niet ge­werkt, dus op een ge­ge­ven mo­ment zal hij een van zijn bes­te spe­lers toch op moe­ten gaan stel­len.” “Ik denk dat de vier ach­ter­in erg goed zijn en ze heb­ben de bes­te kee­per in het land. Ik denk dat je Mi­chael Car­rick moet la­ten spe­len, An­der Her­re­ra op rechts, Paul Pog­ba op links, Mar­cus Rash­ford van­af links­voor en Mk­hi­ta­ry­an van rechts”, gaat de voor­ma­lig mid­den­vel­der van Uni­ted ver­der. “En ik denk dat ze als team niets on­der doen voor de an­de­re teams in de Pre­mier Le­a­gue. Maar zo­als het team nu staat, denk ik niet dat ze in de top vier zul­len ein­di­gen.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.