Bonds­coach De­n­e­mar­ken roept Dol­berg op

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Kasper Dol­berg is door bonds­coach Age Ha­rei­de op­ge­roe­pen voor de na­ti­o­na­le ploeg van De­n­e­mar­ken. De ne­gen­tien­ja­ri­ge Aja­cied, die zich dit sei­zoen on­der trai­ner Pe­ter Bosz vas­te ba­sis­spe­ler mag noe­men, maakt zijn de­buut in de Deen­se se­lec­tie. Dol­berg mag ho­pen op zijn de­buut te­gen Ka­zach­s­tan op 11 no­vem­ber in de WK­kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne. Vier da­gen la­ter staat het oe­fen­du­el met Ts­je­chië op het pro­gram­ma. De Ajax-spits is niet de eni­ge Deen uit de Ere­di­vi­sie die een uit­no­di­ging heeft ge­kre­gen van Ha­rei­de. Ook Las­se Schö­ne en Fey­en­oor­der Ni­co­lai Jør­gen­sen zit­ten bij de 23-kop­pi­ge se­lec­tie.

Dol­berg is dit sei­zoen de­fi­ni­tief door­ge­bro­ken bij Ajax. De ta­lent­vol­le aan­val­ler scoor­de tot dus­ver al ze­ven keer in al­le com­pe­ti­ties. Af­ge­lo­pen za­ter­dag was hij nog be­lang­rijk in het du­el met Ex­cel­si­or (1-0 winst) met een as­sist op Ha­kim Ziy­ech. Vo­ri­ge week was Dol­berg tref­ze­ker in de wed­strijd te­gen Fey­en­oord (1-1).

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.