Toer­nooi­ze­ge Mur­ray in We­nen

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS u An­dy Mur­ray heeft zijn der­de toer­nooiu ze­ge op rij ge­boekt. De Brit was in de fi­na­le van het ATPu toer­nooi in We­nen te sterk voor JouWil­fried Tson­ga: 6u3 en 7u6 (6). Ma­rin Ci­lic toon­de zich de sterk­ste bij het ATPu toer­nooi van Ba­sel door Kei Nis­hi­ko­ri te ver­slaan: 6u1 en 7u6 (5).

Mur­ray kreeg voor­al in de twee­de set veel te­gen­stand van Tson­ga, maar was in de tie­break ver­vol­gens net wat ster­ker dan de Frans­man. De num­mer twee van de weu reld ze­ge­vier­de twee jaar ge­le­den ook in We­nen. De af­ge­lo­pen we­ken won de Brit de toer­nooi­en in Shang­hai en Pe­king.

Mur­ray be­reik­te zon­der veel moei­te de eind­strijd in de hoofd­stad van Oos­ten­rijk. In de hal­ve fi­na­le hoef­de hij zelfs niet in ac­tie te ko­men. De Span­jaard Da­vid Fer­rer, die het toer­nooi vo­rig jaar won, trok zich kort voor het be­gin van de par­tij te­rug met een been­bles­su­re.

Mur­ray kon daar­door kra­chu ten spa­ren voor de fi­na­le. Tson­ga had ech­ter in de hal­ve fi­na­le een zwa­re dob­ber aan het Kro­a­ti­sche ser­vi­ce­ka­non Ivo Kar­lo­vic. De Frans­man had ruim 2,5 uur no­dig om hem in drie sets te be­dwi­nu gen.

Ci­lic had ruim an­der­half uur no­dig om af te re­ke­nen met Nis­hi­ko­ri, de num­mer vijf van de we­reld. De mon­di­a­le num­mer twaalf wals­te in de eer­ste set over Nis­hi­ko­ri heen en leek in het twee­de be­drijf de winst een­vou­dig te paku ken.

De Ja­pan­ner kwam ech­ter sterk te­rug en dwong een tie­break af, waar­in hij uitei­nu de­lijk zijn meer­de­re moest er­ken­nen in Ci­lic. Vo­rig jaar was de Zwit­ser Ro­ger Fe­de­rer in ei­gen land de bes­te. Ci­lic pak­te in Ba­sel zijn zes­tien­de ATPu­ti­tel.

Ci­lic hoopt zich door de ze­ge in Ba­sel te­vens te kwau li­fi­ce­ren voor de World Tour Fi­nals, ko­men­de maand in Lon­den. Nis­hi­ko­ri heeft zich al voor het ein­de­jaars­toer­nooi ge­plaatst, waar de acht bes­te ten­nis­sers van het sei­zoen in ac­tie ko­men.

Ook No­vak Djoko­vic, An­dy Mur­ray, Stan Wa­wrin­ka, Mi­los Ra­o­nic en Gael Mon­fils ko­men naar Lon­den. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.