Kop­lo­per Sa­diek speelt re­mi­se te­gen Be­ha­rie

Times of Suriname - - SPORT -

DAMMEN – Dam­dok­ter Jo­hn Sa­diek is bij de inu ter­ne dam­com­pe­ti­tie van Com­bi­na­tie’80 niet ver­der ge­ko­men dan een re­mi­se teu gen San­jay Be­ha­rie. Sa­diek kon in een 12u12 schij­ve­nu stand in het la­te mid­den­spel de winst naar zich toe­trek­ken, maar hij zag dat he­laas over het hoofd. Hen­drik Ker­to gaf de winst­va­ri­ant aan bij de ana­ly­se na de wed­strijd. De dam­dok­ter ge­raak­te in het eind­spel eerst in tijd­nood nau dat Be­ha­rie de druk op hem ver­hoog­de. Sa­diek zet­te al­le zei­len bij, waar­door zijn teu gen­stan­der ook in tijd­nood ge­raak­te. Be­ha­rie mis­te toen de winst in het eind­spel. Na drie uren wees het sco­re­bord als uit­slag re­mi­se.

Een an­de­re top­per ging tu­su sen naas­te con­cur­rent Ker­to en Jer­ry Sa­diek. De­ze par­tij was ook bij­zon­der span­nend, maar het eind­spel re­su­lu teer­de in een ge­lijk­waar­di­ge re­mi­se. Een an­de­re re­mi­se kwam uit de bus in de pa­ru tij tus­sen voor­zit­ter Re­za Sa­diek en de steeds ster­ker wor­den­de Ar­mand Kas­di­ran. Wi­nod Lachmon won via com­bi­na­ties van Su­ren Ba­dal. Laatst­ge­noem­de zal twee par­tij­en in de kou men­de we­ken in­ha­len. De laat­ste en be­slis­sen­de ron­de zal daar­na wor­den ge­speeld met de top­wed­strijd Jo­hn Sa­diek te­gen Hen­drik Ker­to als neus­je van de zalm om het kam­pi­oen­schap 2016 van Com­bi­na­tie’80. Pra­deep Harda­jal, Jer­ry Sa­diek, Wi­nod Lachmon en Ar­mand Kas­di­ran strij­den al­le vier om de ove­ri­ge plaat­sen in de top vijf. Jo­hn Sa­diek staat aan kop met acht­tien pun­ten, ter­wijl Ker­to ze­ven­tien heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.