Su­ri­naam­se vol­ley­bal­se­lec­tie wint

Times of Suriname - - SPORT -

VOL­LEY­BAL u De Su­ri­naam­se he­ren­vol­ley­balu se­lec­tie heeft al­les in ei­gen han­den bij de WKu kwa­liu fi­ca­tie Vol­ley­bal­toer­nooi. In de twee­de wed­strijd won Su­ri­na­me dit keer wel en hield zo zijn kan­sen om de vol­gen­de ron­de te ha­len in leu ven. Su­ri­na­me ver­sloeg Turks & Cai­cos Is­lands in drie sets. Su­ri­na­me be­gon de wed­strijd in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal goed en pak­te zo de eer­ste set met 25u11. In de twee­de set was Su­ri­na­me nog do­mi­nant en won die ook met 25u12. Het team was hier­door een set ver­wij­derd van een over­wi­nu ning. Turks & Cai­cos Is­lands moest de­ze set win­nen, echu ter was Su­ri­na­me veel be­ter en het pak­te zo ook de deru de set met 25u11. Het team Su­ri­na­me heeft hier­door een wed­strijd ge­won­nen en een ver­lo­ren. On­ze vol­ley­bal­lers heb­ben nog een wed­strijd te gaan en die spe­len ze te­gen Gu­a­de­lou­pe; het team is veru plicht die te win­nen.

Het team van Ja­mai­ca staat aan kop met twee over­wi­nu nin­gen uit twee wed­strij­den. Su­ri­na­me en Gu­a­de­lou­pe he­bu ben elk een wed­strijd ge­wo­nu nen en een ver­lo­ren. Turks & Cai­cos Is­lands zit voor­als­nog zon­der over­win­ning. De twee bes­te lan­den plaat­sen zich voor de vol­gen­de ron­de. Het FIVBu­we­reld­kam­pi­oen­schap he­ren van 2018 wordt ge­houu den in Ita­lie en Bul­ga­rije.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.