BSB be­gint met be­ker­com­pe­ti­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – De Bro­ko­p­on­do Sport Bond (BSB) maakt in het week­ein­de een aan­vang met de in­ter­ne be­ker­com­pe­tiu tie. Er zul­len acht teams deelu ne­men aan dit toer­nooi en de kam­pi­oen van de­ze com­pe­tiu tie wordt toe­ge­la­ten tot deelu na­me aan de be­ker­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond. BSV, FCK, In­ter Wa­ki, In­ter Ga­rib, SVB, Is­rie, SVG en Re­al Ci­ce­ro zul­len meeu doen aan dit toer­nooi. Za­ter­dag om 15.00 uur speelt In­ter Ga­rib te­gen BSV en hier­na neemt FCK het op teu gen SVB. Zon­dag zijn er twee wed­strij­den op het sche­ma, want SVG komt uit te­gen Re­al Ci­ce­ro om 15.00 uur en om 16.30 uur spe­len In­ter Wa­kie en Is­rie te­gen el­kaar. Na de­ze twee wed­strij­den vol­gen twee at­trac­tie we­du strij­den. A Co­conut neemt het op te­gen Na­tio Bro­ko­p­on­do en Greg Kam­poe is de te­ge­nu stan­der van Ta­hi­tie. De be­ker­com­pe­ti­tie zal op knoc­kuout ba­sis af­ge­werkt wor­den, dus de ver­lie­zer zal di­rect uit de com­pe­ti­tie li­gu gen. De fi­na­le zal op 10 nou vem­ber af­ge­werkt wor­den. De­ze wed­strij­den vin­den plaats op het Klaas­kreek­veld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.