Li­ons wil re­van­che van Pen­ta­gon

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – The Li­ons aast op re­van­che te­gen Pen­ta­gon in hun laat­ste re­gu­lie­re hoofd­klas­se­wed­strijd van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Van­daag spe­len de­ze twee teams te­gen el­kaar in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal.

The Li­ons dat een plaats heeft kun­nen be­mach­ti­gen in de top vier, heeft in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie voor dit jaar nog niet kun­nen win­nen van Pen­ta­gon. Zo­wel in de eer­ste als twee­de ron­de ver­loor het team van trai­ner Stan­ley Lams­berg. In de eer­ste ron­de ging The Li­ons met 4-3 ten on­der en in de twee­de ron­de met 6-4. Ver­der zal The Li­ons de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie goed wil­len af­slui­ten om de play­offs win­nend te be­gin­nen. Zo heeft The Li­ons de laat­ste vier wed­strij­den ge­won­nen en kan het vijf op rij ma­ken. The Li­ons won van Zwa­luw’96 (8-5), Leng­te Boys (6-4), All Stars (7-5) en Styx-KG (5-3). The Li­ons is in vorm en het is te ver­wach­ten dat het team van Pen­ta­gon gaat win­nen. Ech­ter zul­len de drie pun­ten niet veel meer uit­ma­ken op de rang­lijst. The Li­ons staat op de der­de plaats met 37 pun­ten en kan niet ho­ger of la­ger dan de der­de plaats ein­di­gen. Pen­ta­gon staat op de zes­de plaatst met ne­gen­tien pun­ten en kan bij een even­tu­e­le over­win­ning op de vijf­de plaats ein­di­gen. Voor Pen­ta­gon ma­ken de drie pun­ten niet veel meer uit, want het team kan de play-offs niet meer ha­len. Maar het team kan de com­pe­ti­tie op een po­si­tie­ve ma­nier af­slui­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.