Men­zo gaat aan de slag in Zuid-Afri­ka

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Stan­ley Men­zo is de nieu­we coach van Ajax Ca­pe Town. De 53-ja­ri­ge Ne­der­lan­der was sinds april in dienst bij de ZuidAfri­kaan­se voet­bal­club als hoofd Op­lei­din­gen. Na­dat Ro­ger de Sa woens­dag ont­slag nam na de ne­der­laag te­gen Bid­vest Wits, be­na­der­de de club­lei­ding Men­zo. Men­zo was in sei­zoen 201314 voor het laatst coach in het be­taald voetbal bij Lier­se. Daar­voor was hij in ei­gen land hoofd­trai­ner bij AGOVV Apel­doorn, FC Vo­len­dam en SC Cam­buur en as­sis­tent bij Vi­tes­se. Na zijn ont­slag bij Lier­se was de voor­ma­li­ge doel­man van Oran­je nog trai­ner bij de Ne­der­land­se ama­teur­club AFC (Am­ster­dam­sche Foot­ball Club).

“Hoe­wel we er mo­men­teel niet goed voor staan in de Pre­mier Soc­cer Le­a­gue, kijk ik er­naar uit om de func­tie van hoofd­coach op me te ne­men”, ver­klaar­de Men­zo. “Wat nu moet ge­beu­ren, is dat de spe­lers ver­trou­wen krij­gen voor de rest van het sei­zoen en het Ajax-ge­voel van win­nen te­rug­krij­gen.” Ajax Ca­pe Town staat voor­laat­ste in de Zuid-Afri­kaan­se com­pe­ti­tie. De club heeft na zes du­els slechts twee pun­ten. (GVA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.