Bal­lon d’Or kan Ba­le wei­nig sche­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ga­reth Ba­le is dit jaar één van de out­si­ders om de Bal­lon d’Or te win­nen. De Welsh­man zegt daar ech­ter niet zo mee be­zig te zijn. Ba­le staat op de short­list van der­tig spe­lers die nog kans­heb­ber zijn, met Li­o­nel Mes­si en Cris­ti­a­no Ro­nal­do als on­ver­mij­de­lij­ke fa­vo­rie­ten. «De Bal­lon d›Or is nooit een per­soon­lijk doel voor mij ge­weest. Ik heb er nooit over ge­droomd. Ik droom­de er wel van om kam­pi­oen te wor­den en de Cham­pi­ons Le­a­gue te win­nen. Als ik de Cham­pi­ons Le­a­gue en an­de­re prij­zen win, ko­men de in­di­vi­du­e­le awards van­zelf wel”, sprak Ba­le op een pers­con­fe­ren­tie. De 27-ja­ri­ge link­s­poot wei­ger­de ove­ri­gens een per­soon­lij­ke fa­vo­riet aan te wij­zen. «Mes­si en Ro­nal­do heb­ben al­le­bei een ge­wel­dig sei­zoen ge­had. Cris­ti­a­no won de Cham­pi­ons Le­a­gue en het EK. Maar ik zit niet in de ju­ry, dus ik weet niet wie er wint.”

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.