Kim Kar­das­hi­an niet bij ere­ga­la voor va­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kim Kar­das­hi­an laat ver­stek gaan bij een ga­la waar haar over­le­den va­der Ro­bert wordt ge­ëerd. Haar moe­der Kris en zus­sen Khloé en Kourt­ney zijn op 21 no­vem­ber wel aan­we­zig bij het An­gel Ball in New York. Bij eer­de­re edi­ties van het ga­la, waar geld wordt in­ge­za­meld voor on­der­zoek naar kan­ker, was Kim wel aan­we­zig. In 2011 was ze één van de spre­kers op het bal en ver­tel­de ze op het po­di­um over het ver­lies van haar va­der, die in 2003 over­leed aan slok­darm­kan­ker. “Er gaat geen dag voor­bij dat ik niet aan hem denk. Ik wou dat we meer wis­ten over de­ze ziek­te”, ver­tel­de de re­a­li­ty­ster toen. Een ano­nie­me bron bin­nen de or­ga­ni­sa­tie ach­ter het bal ver­tel­de aan

dat Kim niet aan­we­zig zal zijn bij de ko­men­de edi­tie. Sinds de ge­wa­pen­de over­val, be­gin ok­to­ber in Pa­rijs, is Kim bij­na niet meer in het open­baar ge­zien. In een in­ter­view in de talk­show van El­len DeGe­ne­res ver­tel­de zus Khloé on­langs dat het nog niet goed gaat met Kim, die bij de be­ro­ving werd vast­ge­bon­den en op­ge­slo­ten. (Bron: De Te­le­graaf/ fo­to: dai­ly­mail.co.uk)

US

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.