Hon­da schroeft winst­ver­wach­ting op

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TOKIO - Au­to­fa­bri­kant Hon­da heeft de winst­ver­wach­ting voor dit boek­jaar, dat eind maart wordt af­ge­slo­ten, ver­hoogd. Hoe­wel de du­re yen drukt op de om­zet, ge­ven kos­ten­be­spa­rin­gen het re­sul­taat een duw­tje in de rug, meld­de het Ja­pan­se be­drijf gis­te­ren. Ook pro­fi­teert Hon­da van ster­ke ver­ko­pen in Chi­na.

Hon­da denkt dit boek­jaar on­der de streep 415 mil­jard yen (3,6 mil­jard eu­ro) over te hou­den. Bij een vo­ri­ge prog­no­se in mei ging de on­der­ne­ming nog uit van 390 mil­jard yen. In het voor­gaan­de jaar kwam het net­to­re­sul­taat uit op 345 mil­jard yen. De om­zet gaat wel ster­ker om­laag dan eer­der werd voor­zien, naar schat­ting met ruim 8 pro­cent tot 13,4 bil­joen yen. In de eer­ste jaar­helft zag Hon­da de om­zet al met meer dan 8 pro­cent af­kal­ven tot 6,7 bil­joen yen. Er wer­den meer voer­tui­gen ver­kocht, maar dat bracht door na­de­li­ge wis­sel­koer­s­ef­fec­ten min­der op dan een jaar eer­der. (De Te­le­graaf/fo­to: me­dia.nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.