Duit­se win­kel­ver­ko­pen da­len on­ver­wacht scherp

Times of Suriname - - ECONOMIE -

WIESBADEN - De win­kel­ver­ko­pen in Duits­land zijn in sep­tem­ber met 1,4 pro­cent ge­daald ten op­zich­te van de voor­gaan­de maand. Dat meld­de het Duit­se fe­de­ra­le sta­tis­tiek­bu­reau gis­te­ren. De af­na­me kwam on­ver­wacht, eco­no­men re­ken­den in door­snee op een toe­na­me van de win­kel­ver­ko­pen met 0,2 pro­cent. Het cij­fer van een maand eer­der werd bij­ge­steld, van een da­ling van 0,4 pro­cent naar een krimp met 0,3 pro­cent. De de­tail­han­dels­ver­ko­pen ste­gen in sep­tem­ber met 0,4 pro­cent op jaar­ba­sis. Dat was ech­ter aan­zien­lijk slech­ter dan de plus van 1,5 pro­cent die werd voor­zien.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.