Ra­joy voor twee­de keer pre­mier Span­je

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - De cen­trum­recht­se Ma­ri­a­no Ra­joy is gis­te­ren voor de twee­de keer in­ge­zwo­ren als pre­mier van Span­je. De 61-ja­ri­ge leg­de de eed af voor ko­ning Fe­li­pe VI. Het was voor de ko­ning voor het eerst dat hij een re­ge­rings­lei­der in­stal­leer­de. Fe­li­pe VI volg­de in 2014 zijn va­der Ju­an Car­los I op. Ra­joy, van de Con­ser­va­tie­ve Volks­par­tij (PP), werd eind 2011 pre­mier. De PP ver­loor in 2015 de meer­der­heid in de Spaan­se Twee­de Ka­mer. Met het aan­tre­den van het twee­de ka­bi­net-Ra­joy komt er voor­lo­pig een ein­de aan een po­li­tie­ke im­pas­se die tien maan­den heeft ge­duurd. Er zijn twee par­le­ments­ver­kie­zin­gen ge­hou­den die geen meer­der­heid voor een sta­bie­le re­ge­ring op­le­ver­den. Om een der­de stem­bus­gang in de­ze im­pas­se te voor­ko­men, heeft in het week­end een groot deel van de frac­tie van de so­ci­a­lis­ti­sche PSOE Ra­joy de kans ge­ge­ven een twee­de ka­bi­net te vor­men. Hij pre­sen­teert zijn mi­nis­ters­ploeg don­der­dag­mid­dag.

(De Te­le­graaf)

Kroon­prins Ma­ha Va­ji­ra­long­korn van Thai­land. (The Te­le­graph)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.