Thai­land maakt zich op voor kro­ning op 1 de­cem­ber

Times of Suriname - - BUITENLAND -

THAI­LAND - De Thai­se re­ge­ring is be­zig met voor­be­rei­din­gen om de zoon van de over­le­den ko­ning Bhu­mi­bol op 1 de­cem­ber te kro­nen. Eer­der zei de kroon­prins dat hij eerst een jaar wil­de rou­wen.

Vol­gens twee le­ger­func­ti­o­na­ris­sen zijn de plan­nen voor de kro­ning, die al in mei 2014 zijn ge­maakt van­we­ge de le­ger­coup en de ge­zond­heid van de ko­ning, van stal ge­haald. Een for­me­le kro­ning zal dan plaats­vin­den als de over­le­den ko­ning na een jaar van rouw wordt ge­cre­meerd.

Het be­richt van kroon­prins Ma­ha Va­ji­ra­long­korn dat hij niet met­een zijn va­der wil­de op­vol­gen, zorg­de voor on­rust en angst voor een in­sta­bie­le pe­ri­o­de in Thai­land. Ex­perts in het land den­ken dat het le­ger zich­zelf na de kro­ning niet lan­ger als klei­ne part­ner zal zien en de kans zal ge­brui­ken om een gro­te­re rol te gaan spe­len in het po­li­tiek spel. Va­ji­ra­long­korn is niet erg po­pu­lair in Thai­land, is drie keer ge­schei­den en heeft een groot deel van zijn le­ven in het bui­ten­land door­ge­bracht. Zo heeft hij een huis in Duits­land, waar zijn zoon op school zit. Hij is in het af­ge­lo­pen week­end ook voor per­soon­lij­ke za­ken naar Duits­land ver­trok­ken.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.