Acht is­la­mis­ten dood­ge­scho­ten na ont­snap­ping uit ge­van­ge­nis in In­dia

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Acht le­den van de ver­bo­den Isla­mi­ti­sche Stu­den­ten­be­we­ging van In­dia (SIMI) zijn gis­te­ren ge­dood na­dat ze wa­ren ont­snapt uit een zwaar be­vei­lig­de ge­van­ge­nis in het cen­trum van het land. Dat mel­den de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten. De ter­reur­ver­dach­ten had­den zich ver­schanst in een bui­ten­wijk van Bho­pal, de hoofd­stad van de deel­staat Mad­hya Pra­desh. Daar kwam het tot een vuur­ge­vecht met de po­li­tie. Bij hun ont­snap­ping uit de ge­van­ge­nis in Bho­pal had­den de acht SIMI-le­den de keel van een ci­pier door­ge­sne­den met sta­len pla­ten en stuk­ken glas. De po­li­tie had de ver­dach­ten ge­volgd naar een bui­ten­wijk van de stad, waar het tot een schiet­par­tij kwam. “Ze open­den het vuur op de agen­ten en on­ze teams de­den het­zelf­de ter ver­de­di­ging. Al­le acht kwa­men om in het kruis­vuur”, zegt een woord­voer­der. In In­di­a­se me­dia cir­cu­le­ren on­der­tus­sen ge­ruch­ten dat het he­le vuur­ge­vecht in scè­ne ge­zet zou zijn en dat de acht ter­reur­ver­dach­ten on­ge­wa­pend wa­ren. De over­heid van Mad­hya Pra­desh ont­kent dat ten stel­lig­ste. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.