Par­le­ments­lid helpt ei­gen doch­ter ter we­reld

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Brit­se La­bour­par­le­ments­lid Conor McGinn heeft zijn ei­gen doch­ter nood­ge­dwon­gen ter we­reld moe­ten hel­pen toen zijn vrouw Ka­te eer­der dan ver­wacht wee­ën kreeg. De be­val­ling kwam vrij­dag­avond op gang en ging zo snel dat er niets an­ders op zat voor de man dan zelf de rol van vroed­vrouw op zich te ne­men, ge­hol­pen door een ‘crash cour­se’ in be­val­lin­gen die hij li­ve aan de te­le­foon kreeg van een ie­mand van de alarm­cen­tra­le die hij ge­beld had voor een am­bu­lan­ce. Ge­luk­kig liep al­les goed af en werd het meis­je Nea­sa Con­stan­ce ge­zond en wel op de ka­mer­vloer van hun huis ge­bo­ren. De trot­se va­der kon­dig­de de ge­boor­te met een vro­lij­ke kwink­slag op Fa­ce­book aan. “Moe­der en kind doen het erg goed. Nea­sa is ge­zond en te­vre­den. We zijn blij met haar! Pa­pa is al­leen een beet­je ge­trau­ma­ti­seerd na­dat hij de ba­by op de woon­ka­mer­vloer ter we­reld moest bren­gen toen ze be­sloot om iets eer­der dan ver­wacht te ko­men. Zo snel ei­gen­lijk dat ze er eer­der was dan de am­bu­lan­ce, zo­dat ik een crash cour­se in vroed­kun­de heb ge­kre­gen door ie­mand van de 999-alarm­cen­tra­le!” Hij voeg­de er nog aan toe dat de par­tijs­lo­gan ‘La­bour de­li­vers all year around’, vrij ver­taald ‘La­bour staat het he­le jaar voor u klaar’, van­af nu toch een an­de­re be­te­ke­nis voor hem heeft ge­kre­gen: ‘la­bour’ is na­me­lijk ook En­gels voor ‘be­val­ling’. (Bron:Hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.