Man be­roofd en ge­sla­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 41-ja­ri­ge man is in Paramaribo ge­sla­gen en be­roofd door vijf man­nen. Hij heeft bij de po­li­tie aan­gif­te ge­daan van open­lij­ke ge­weld­ple­ging en be­ro­ving. Hij kent twee van de da­ders van de buurt. Vol­gens de aan­ge­ver heb­ben de man­nen hem mis­han­deld en 5000 eu­ro uit zijn schou­der­tas weg­ge­no­men.

Hij zegt dat hij sa­men met een neef was, die op va­kan­tie in Su­ri­na­me is. De twee ne­ven had­den sa­men bier ge­nut­tigd. Er kwa­men op den duur vijf man­nen bij de neef van de aan­ge­ver en ze gin­gen te­keer. De aan­ge­ver liep toen naar zijn au­to en leun­de daar­te­gen. Zijn neef en de man­nen raak­ten in een woor­den­wis­se­ling. Het slacht­of­fer hield zijn neef voor om de dis­cus­sie te la­ten, waar­na de man­nen op hem af­kwa­men. De man­nen vroe­gen hem waar hij zich mee be­moei­de en trok­ken hem naar de grond. De aan­ge­ver stond op en trok een hou­wer uit zijn au­to om zich te ver­de­di­gen. De da­ders vie­len hem ech­ter aan en maak­ten hem de hou­wer af­han­dig. Ze trok­ken de tas die om zijn hals hing, weg. In die tas had de be­na­deel­de het geld. Hij werd mis­han­deld en ge­kapt met de hou­wer. Na de daad ren­den de man­nen weg. Het slacht­of­fer stond daar­na op en zag men­sen om hem heen die vroe­gen wat er was ge­beurd. Hij hield hen voor dat hij zon­der re­den was be­roofd en mis­han­deld. Ie­mand vond de tas van de be­na­deel­de in de om­ge­ving, maar het geld was er niet meer in. De po­li­tie kwam ter plek­ke en ver­wees de aan­ge­ver voor me­di­sche be­han­de­ling. Ze stel­de een on­der­zoek in de om­ge­ving in, maar trof de da­ders niet aan. De aan­ge­ver ver­klaart dat geld van hem is ge­sto­len en dat hij zon­der eni­ge aan­lei­ding is ver­wond. Hij wenst straf­rech­te­lij­ke ver­vol­ging van de da­ders.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.