Veen­en­daal ont­kent aan­we­zig­heid haat­i­mam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

VEEN­EN­DAAL - Bur­ge­mees­ter Kolff van Veen­en­daal zegt dat de be­richt­ge­ving over een ra­di­ca­le imam in zijn ge­meen­te niet klopt. Vol­gens en­ke­le me­dia pre­dikt haat­i­mam El-Ala­mi Ama­ouch in de Ve­luw­se plaats, maar vol­gens Kolff is die in­for­ma­tie on­juist.

In een ver­kla­ring op Fa­ce­book schrijft Kolff dat in zijn ge­meen­te veel aan­dacht is voor ra­di­ca­li­se­ring. “Ze­ker sinds ruim twee jaar ge­le­den een acht­tien­ja­rig meis­je uit­reis­de naar Sy­rië.” Hij zegt dat er goe­de con­tac­ten zijn met de lan­de­lij­ke vei­lig­heids­dien­sten en lo­ka­le po­li­tie op dit vlak. “We we­ten wat er speelt.” De kran­ten schrij­ven dat ElAla­mi Ama­ouch, ook Ala­mi abu Ham­za ge­noemd, zich al een jaar in Veen­en­daal op­houdt om­dat hij daar fa­mi­lie heeft. “Hij zou daar voor zijn uit­zet­ting door Bel­gië af­ge­lo­pen week al re­gel­ma­tig pre­di­ken. De po­li­tie zou hier­over zijn ge­tipt, maar greep niet in”, zo schrijft De Gel­der­lan­der.

De ge­vrees­de haat­i­mam riep in Bel­gië zijn vol­ge­lin­gen op om naar Sy­rië af te rei­zen en smeek­te Al­lah om een Ma­rok­kaan­se dich­ter de tong af te snij­den. Bel­gië noem­de hem een ge­vaar voor de sa­men­le­ving en zet­te hem uit. Het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie zei af­ge­lo­pen za­ter­dag nog dat de Ne­der­landsMa­rok­kaan­se imam scherp in de ga­ten ge­hou­den wordt als hij naar Nederland komt.

(De Te­le­graaf)

Wa­ter­over­last in Mid­den-Lim­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.