Nishan’42 goed voor­be­reid op Notch

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Nishan’42 is goed voor­be­reid op Notch, zegt trai­ner Ro­ber­to Gö­de­ken van het team uit Meer­zorg, dat zon­dag be­zoek krijgt van de Moeng­o­ne­zen in het ka­der van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. De­ze wed­strijd wordt in het Meer­zorg­sta­di­on ge­speeld om 16.30 uur.

Gö­de­ken geeft aan dat de voor­be­rei­din­gen niet vlot zijn ver­lo­pen, om­dat en­ke­le bui­ten­land­se spe­lers zich nog niet aan­ge­slo­ten heb­ben bij de se­lec­tie. De­ze zul­len dus de eer­ste wed­strijd van het sei­zoen mis­sen. Het gaat om een Gu­y­a­nees en twee Hai­ti­a­nen. De oe­fen­mees­ter geeft aan dat de Stars Cup, een vriend­schap­pe­lijk toer­nooi dat in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de werd ge­hou­den, het team goed heeft ge­daan. Nishan’42 ein­dig­de in dit toer­nooi op de twee­de plaats, waar­door Gö­de­ken kan con­clu­de­ren dat zijn spe­lers fit zijn ge­ble­ven. De trai­ner geeft ook aan dat het team in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de en­ke­le be­lang­rij­ke spe­lers is kwijt­ge­raakt. Ver­de­di­ger Gil­ber­to Eind, mid­den­vel­der Mag­hill Ho­moet en de aan­val­lers Joel Khoen Khoen en Alan Ci­ri­lo Da Costa zijn ver­trok­ken van de club. De trai­ner kan wel ga­ran­de­ren dat zijn spe­lers ge­mo­ti­veerd zijn om het sei­zoen goed te star­ten. Gö­de­ken heeft de laat­ste maan­den niets ge­hoord van Notch, dus de trai­ner weet niet wel­ke spe­lers het team aan­ge­trok­ken heeft en wel­ke ver­trok­ken zijn. Hij gaat er­van uit dat Notch het sei­zoen goed wil star­ten en met een over­win­ning te­rug­ke­ren naar Moen­go.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.