Re­al Ma­drid voor­komt af­gang

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid kwam vroeg op een rui­me voor­sprong, me­de dank­zij een fan­tas­ti­sche goal van Ga­reth Ba­le. Uit­ein­de­lijk mocht het team blij zijn met een punt te­gen Le­gia War­schau: 3-3. Ter­wijl de laat­ste sup­por­ters nog plaats­na­men op de tri­bu­nes, kre­gen de Span­jaar­den al in de eer­ste mi­nuut een enor­me mo­ge­lijk­heid. Een bal, door­ge­kopt door Cris­ti­a­no Ro­nal­do, kon door Ba­le in­eens wor­den bin­nen­ge­scho­ten. De doel­man had geen schijn van kans op de vol­ley: 0-1 voor Re­al Ma­drid. Le­gia had moei­te om het ho­ge tem­po van de be­zoe­kers bij te be­nen. De Ko­nink­lij­ke bleef de aan­val zoe­ken en zag Ma­teo Ko­vačić Ba­le lan­ce­ren in de 35e mi­nuut. De in­ter­na­ti­o­nal van Wa­les gaf ver­vol­gens de bal voor op Ka­rim Ben­ze­ma die Ma­larz het na­kij­ken gaf: 0-2. Don­ke­re wol­ken le­ken sa­men te pak­ken boven de Pep­si Are­na. De ach­ter­stand was bij­na on­o­ver­brug­baar. Maar de Po­len kre­gen een stro­halm aan­ge­bo­den. Od­jid­ja-Ofoe be­sloot in­eens uit te ha­len. Met een on­ge­loof­lijk hard schot pas­seer­de hij Kei­lor Na­vas: 1-2.

Daar zou het niet bij blij­ven voor Le­gia War­schau: de Po­len ro­ken na­me­lijk bloed. Na slecht ver­de­di­gen van Ba­le en Ra­fael Va­ra­ne, mocht Mi­ro­slav Rado­vić uit­ha­len, waar­na Na­vas diens ma­ti­ge schot niet wist te ke­ren: 2-2. Het fa­len van Re­al Ma­drid maak­te Le­gia steeds ster­ker en ster­ker. Een stunt zat in de lucht. Een voor­zet van­af links in de 83e mi­nuut van Odid­ja-Ofoe be­reik­te Thi­bault Mou­l­in, die ver­ras­send uit­haal­de: 3-2. Lang kon de Pool­se lands­kam­pi­oen niet ge­nie­ten van die tus­sen­stand, want Ko­vačić zorg­de vijf mi­nu­ten voor het ein­de zelfs nog voor de 3-3, wat uit­ein­de­lijk de eind­stand zou blij­ken te zijn.

Mon­a­ca-CSKA Mo­scow: 3-0, Tot­ten­ham Hot­spur-Bay­er Le­ver­kus­sen: 0-1, Borus­sia Dortmund-Spor­ting CP: 1-0, Kopenhagen-Lei­ces­ter City: 0-0, Por­to-Club Brug­ge: 1-0, Ju­ven­tus-Ly­on: 1-1 en Se­vil­laDi­na­mo Zagreb: 4-0. (Goal)

Ove­ri­ge uitslagen:

Va­dis Od­jid­ja-Ofoe (r) van Le­gia War­schau schiet het eer­ste doel­punt van zijn team bin­nen. (Fo­to: UE­FA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.