The Li­ons wint laat­ste re­gu­lie­re wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - The Li­ons heeft de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie in de hoofd­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond win­nend af­ge­slo­ten. In zijn laat­ste wed­strijd won The Li­ons dins­dag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal van Pen­ta­gon met 5-3. Door de­ze ze­ge ein­digt The Li­ons op de der­de plaats met 40 pun­ten. Pen­ta­gon ein­digt op de zes­de plaats met ne­gen­tien pun­ten.

The Li­ons dat zich al ver­ze­kerd had van een plaats in de play-offs, be­gon goed aan de wed­strijd. Het team open­de al in de twee­de mi­nuut de sco­re, Men­gal­fio Ce­der nam het doel­punt voor zijn re­ke­ning. Hier­na kreeg The Li­ons ge­noeg kan­sen, maar het team ging non­cha­lant mee om en hier­door kon de sco­re niet ver­ruimd wor­den. Na tal van on­be­nut­te kan­sen kreeg The Li­ons een te­gen­doel­punt. In de eind­fa­se van de eer­ste helft was het Ivan So­mo­red­jo die de teams op ge­lij­ke hoog­te bracht: 1-1. In de twee­de helft be­gon The Li­ons weer be­ter en dit keer wer­den de kan­sen te spe­len wel om­ge­zet in doel­pun­ten. Bin­nen zes mi­nu­ten scoor­de het team drie keer. Evani Espe­ran­ce gaf The Li­ons weer de voor­sprong, waar­na Gil­li­an Maat­rijk de sco­re ver­ruim­de: 3-1. In de 28ste mi­nuut was het Espe­ran­ce die de wed­strijd bui­ten be­reik van Pen­ta­gon zet­te: 4-1. Pen­ta­gon kwam goed te­rug en scoor­de twee keer, maar Er­nes­to Kar­to­me­na­wi stel­de de ze­ge vei­lig voor The Li­ons. De twee doel­pun­ten van Pen­ta­gon wer­den ge­maakt door Da­mon Wor­mer en Antho­ny Dar­son.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.