Priy­an­ka Cho­p­ra trots op pro­duc­tie­de­buut

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Priy­an­ka Cho­p­ra kijkt nu uit naar de re­lea­se van de Ma­ra­thi film die zij ge­pro­du­ceerd heeft. Ze is erg trots op de film. is ge­re­gis­seerd door Ra­jesh Ma­pus­kar. Eer­der re­gis­seer­de hij het sport­dra­ma (2012), waar­in Shar­man Jo­s­hi de hoofd­rol­spe­ler is. “#Ven­ti­la­tor, mijn eer­ste Ma­ra­thi ven­tu­re, is een film, waar­op ik echt trots ben en kijk reik­hal­zend uit naar de première #Nov4”, deel­de Priy­an­ka op Ac­teur-film­ma­ker As­hu­to­sh Go­wa­ri­ker en an­de­re be­ken­de en ge­ta­len­teer­de Ma­ra­thiac­teurs en to­neel­spe­lers heb­ben de hoofd­rol in de film, die van­af vrij­dag in de the­a­ters te zien is. Ven­ti­la­tor werd dit jaar ook ver­toond bij het Jio MAMI Mumbai Film Fes­ti­val. Eer­der dit jaar kon­dig­de PeeCee aan dat haar pro­duc­tie­be­drijf Pur­ple Peb­bles Pic­tu­res in 2016 drie re­gi­o­na­le films zal pro­du­ce­ren. Hie­ron­der een over­zicht van de films die ze ge­pro­du­ceerd heeft, Bam Bam Bol Ra­ha Hai Kas­hi (Bho­j­pu­ri) is een klas­siek lief­des­ver­haal dat ge­schre­ven en ge­re­gis­seerd is door San­tosh Mishra. De film heeft in de hoofd­rol­len Bho­j­pu­ri su­per­ster Ni­ra­hua en Am­ra­pa­li Du­bey. De twee­de is de Ma­ra­thi­film Ven­ti­la­tor. Haar der­de film heet Ek On­kar (Pun­ja­bi) en is een mo­dern ver­haal. De film is ge­schre­ven door Amar­deep Singh en ge­re­gis­seerd door Ka­ran Gu­li­a­ni. De hoofd­rol­len wor­den ver­tolkt door een be­roem­de su­per­ster uit de Pun­ja­bi film­in­du­strie. Priy­an­ka is tot dus­ver de meest be­ken­de Bol­ly­woodster in Hol­ly­wood. Dit al­les heeft ze te dan­ken aan haar suc­ces­vol­le pe­ri­o­de als Alex Pa­ro­chie in tv-se­ries en haar aan­staan­de gro­te block­bus­ter

Ven­ti­la­tor, Ven­ti­la­tor

Fer­ra­ri Ki Sa­waari

Twit­ter-ac­count.

Qu­an­ti­co

Bay­watch.

(in­di­an­ex­press.com/ fo­to: Short­day.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.