Eer­ste edi­tie Clas­sic Rock Night eve­ne­ment

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ruim 7 maan­den ge­le­den ont­stond het idee om een Clas­sic Rock Night te or­ga­ni­se­ren. Ra­kesh Ad­hin (ini­ti­a­tief­ne­mer) be­sprak dit met Ra­j­en Be­nie die het ge­lijk zag zit­ten en sa­men vor­men ze de CRN or­ga­ni­sa­tie. Na een deal te heb­ben ge­slo­ten met Ha­va­na Loun­ge was dit eve­ne­ment een feit. Ra­kesh (groeps­lei­der) en Ra­j­en (pro­mo­tor) heb­ben met lo­ka­le rock­mu­zi­kan­ten ge­sprek­ken ge­voerd; al gauw bleek dat het ani­mo erg groot. Er wor­den Clas­sic Rock­num­mers ge­pre­sen­teerd van for­ma­ties als Deep Pur­ple, Car­los Sant­a­na, Ji­mi Hen­drix, Black Sab­bath, Uriah Heep, Grand Funk Rail­road, Eric Bur­den, Gol­den Ear­ring, Pink Floyd, The Eag­les en meer.

De li­ne-up be­staat uit Su­ri­na­mes fi­nest rock­mu­si­cians: Ra­kesh Ad­hin - band­lea­der en drums, San­tosh Be­nie – lead/rhythm en bass gui­tar, Henk Pah­lad-lead en rhythm gui­tar, Mar­cel Kaer­sen­hout - bass en rhythm gui­tar, And­re Jantz - bass gui­tar, BisKand­hai - key­boards, Joey He­a­ly, Eti­en­ne Pah­lad, Cha­vel­li Monsan­to, Re­ve­li­no Ha­sel­hoef, Zeyn­noAwai­la­ma en Sha­vero Fer­ri­er - zang. Het Clas­sic Rock Night eve­ne­ment van za­ter­dag 5 no­vem­ber in Ha­va­na Loun­ge wordt de al­ler­eer­ste. Het vangt aan om 22.00 uur. Kaar­ten zijn in de voor­ver­koop te ver­krij­gen bij Lightspeed in de Ti­mes Mall en Was­hing­ton­straat 13 en bij Ga­laxy in de Her­mi­ta­ge Mall en Ma­re­trai­te Mall. Met dank aan on­ze spon­sors: Pas­ha Glo­bal, Ha­vai­anas, Max­west Te­le­com USA en

Lightspeed.com NV. (MP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.