Ro­vers ma­ken au­to buit

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vier tot vijf cri­mi­ne­len heb­ben woens­dag­avond een au­to van een an­der in Paramaribo ge­sto­len. De man was bij zijn wa­gen toen de da­ders bij hem gin­gen. Ze be­dreig­den hem en maak­ten de wa­gen buit, waar­in ze de plaats heb­ben ver­la­ten. De po­li­tie kreeg de mel­ding dat het slacht­of­fer was be­roofd en ging ter plek­ke voor on­der­zoek. Het is niet be­kend of de ro­vers ge­wa­pend wa­ren en ook niet of ze mas­kers op­had­den. Het gaat om een blauw voer­tuig, dat was ge­sto­len. Gis­ter­och­tend is de ge­sto­len au­to on­be­heerd aan­ge­trof­fen. Een po­li­tie­man reed langs in zijn au­to en merk­te een wa­gen op aan de Doek­hie­weg. Het voer­tuig was iet­wat ge­de­mon­teerd en langs de weg ge­par­keerd. De agent ver­moed­de dat er iets mis was en scha­kel­de zijn col­le­ga’s in. Het bleek te gaan om het ge­sto­len voer­tuig. De da­ders heb­ben ver­moe­de­lijk het voer­tuig ge­de­mon­teerd en on­be­heerd langs de weg ach­ter­ge­la­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.