Roof­moord­ver­dach­te krijgt weer der­tig da­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De 29-ja­ri­ge Zhang Qing­hua blijft nog der­tig da­gen in het ge­vang. Hij is bij de rech­ter-com­mis­sa­ris voor­ge­leid voor de be­wa­ring. Zijn ad­vo­caat Vis­hal Ramb­ha­ros be­ves­tigt dit. De verdachte heeft be­kend dat hij de 44-ja­ri­ge Ye Xiang Xiang, ei­ge­na­res­se van een au­to-on­der­de­le­nen ban­den­zaak aan de Coe­se­wij­ne­straat, heeft ge­dood. Hij ver­klaart dat hij USD 20.000 moest ont­van­gen van de vrouw. Hij had reeds USD 10.000 ont­van­gen. Zhang Qing­hua ver­klaar­de reeds dat hij drie jaar te­rug het land il­le­gaal is bin­nen­ge­ko­men. Hij be­land­de via Gu­y­a­na in Su­ri­na­me om te wer­ken voor het la­te­re slacht­of­fer en haar man. Hem was be­loofd dat hij USD 10.000 jaar­lijks zou ont­van­gen. Hij moest USD 20.000 voor twee jaar ont­van­gen, maar had het niet ge­kre­gen. Dat geld wil­de hij heb­ben om zich te la­ten be­han­de­len voor een tu­mor in zijn hoofd.

Hij heeft be­kend dat hij in de wo­ning van het slacht­of­fer is ge­weest om het geld te ne­men, maar hij werd be­trapt. Hij zou toen de vrouw met een mes aan haar hals heb­ben ge­sne­den. Hij was na de daad weg­ge­vlucht. Het slacht­of­fer is dood in het pand aan­ge­trof­fen. De verdachte ver­klaart dat hij geens­zins de be­doe­ling had haar te do­den. De po­li­tie wist hem voor een win­kel aan te hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.