OW be­zig met aan­pak di­ver­se we­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken (OW) is be­zig met de aan­pak van di­ver­se we­gen. Aan de Drai­batrastraat zal de Chi­na Da­li­an Coop­e­ra­ti­on Group in op­dracht van het mi­nis­te­rie bij­kans an­der­hal­ve maand be­zig zijn met het aan­pak­ken van de­ze weg. Ge­du­ren­de de aan­pak zal de weg ter plaat­se van het werk­front ge­deel­te­lijk af­ge­slo­ten wor­den voor al­le ver­keer. OW is al eni­ge tijd druk be­zig om zo­veel als mo­ge­lijk we­gen aan te pak­ken in de dro­ge tijd. In ver­schil­len­de dis­tric­ten wordt er ge­werkt aan het be­zan­den dan wel as­fal­te­ren van we­gen. In Nic­ke­rie is de At­ta­oel­a­lah­weg met een leng­te van 850 me­ter een van de we­gen die ge­as­fal­teerd wordt. Ook in Pa­ra is het mi­nis­te­rie be­zig met het be­zan­den en ega­li­se­ren van di­ver­se zand­we­gen.

Zo is er al een aan­vang ge­maakt met het be­zan­den van de Pa­lis­a­de­weg en en­ke­le zij­we­gen. Di­ver­se we­gen in de res­sor­ten Pa­ra-Noord, Pa­ra-Zuid en Pa­ra-Oost krij­gen ook een beurt. Het Oud Han­na’s Lust­pro­ject en de ver­leng­de Gom­perts­straat zijn ook plek­ken waar in op­dracht van het mi­nis­te­rie ge­werkt wordt aan de re­con­di­ti­o­ne­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.